Language:
                  

huongnguyen: Dù a chỉ là thứ bỏ đi

Dù a chỉ là thứ bỏ đi

10 /6/ 2012 | 01:41am
Tôi có 1 người tình.
Anh ấy nói anh ấy rất yêu tôi.
Một hôm, tôi mệt….
Tôi gói ghém anh ấy, cẩn thận cất vào túi áo
(Dĩ nhiên, tôi chắc chắn túi áo mình không bị rách)
... Sau đó, tôi ngủ.
Kẻ gian vào nhà,
Không lấy tiền
Không lấy đồ đạc
Nhưng lại bắt mất người tình của tôi đi rồi
Tôi biết, kẻ gian là ai
Và người đó đã mang người tình trong túi áo của tôi đi.
Nhưng tôi ko tìm, cũng chẳng đòi lại.
Bởi người tình của tôi nói : "anh ấy rất yêu tôi !!!"
Nếu đúng, anh ấy sẽ quay về
Nếu sai, thứ kẻ gian lấy mất…
Chỉ là 1 thứ bỏ đi ...