Language:
                  

jangljnda_9x: fake

fake

22 /8/ 2012 | 07:43am
-Nhiều lúc tỏ ra thật vô tìh, để rồi đêm về nhận ra. . .
mìh đag khóc !
-Nhiều lúc tỏ ra thật nhẫn tâm, để rồi đêm về nhận ra. . .
mìh đag đau !
-Nhiều lúc tỏ ra thật cứg cỏi, để rồi đêm về nhận ra . . .
mìh thật yếu mềm !
-Nhiều lúc cười thật tươi cùg ai, rồi đêm về nhận ra. . .
mìh cô đơn.