Language:
                  

jangljnda_9x: ô lala

ô lala

22 /8/ 2012 | 07:46am
*Tàu điện ngầm, 5 phút 1 chuyến.
*Xe bus, 15 phút 1 chuyến.
*Sinh nhật, mỗi năm 1 lần.
*Còn tình yêu thật sự
có lẽ mỗi đời nguời chỉ có 1 lần.
*Bị lỡ 1 chuyến xe, bạn có thể đợi lại.
*Nhưng nếu bỏ lỡ 1 người thì có lẽ bạn sẽ không có cơ hội nữa. .