Language:
                  

jangljnda_9x: Hiha

Hiha

22 /8/ 2012 | 08:41am

- Anh là quá khứ, Đ.éo phải hiện tại
-Anh muốn quay lại : ))
- ồ no , bái bai! :-))
- Em đâu phải là món đồ chơi :''>
- Thích thì nâng niu :<
- Chán thì đạp xó :-j
- Và buồn lại lôi ra dòm ngó đâu a :-))))