Language:
                  

jangljnda_9x: luv

luv

22 /8/ 2012 | 09:24am
Không biết với anh nụ hôn nó có nghĩa là gì nhưng với em, khi đã môi chạm môi thì coi như đó là khởi đầu của một mối tình*INLOVE*: