Language:
                  

jangljnda_9x: good

good

23 /8/ 2012 | 02:10pm
Tiền mà rách biết cách rán vẫn còn giá trị
Nhân cách thối tha có xịt nước hoa vẫn thối:-)