Language:
                  

jangljnda_9x: abc

abc

23 /8/ 2012 | 02:17pm
Đôi khi tàn nhẫn với 1 người, không phải vì muốn làm đau người khác...
...
...
...
mà là để...
...
...
...
Người dứt khoát buông tayyyyyyyyyyy:-(