Language:
                  

jangljnda_9x: Sự thật

Sự thật

23 /8/ 2012 | 03:34pm


ĐỪNG hỏi vì sao tôi lại thay đổi: vì Ai? vì điều jì ??
.
.
.Buồn ư? k đời nào
.
.khóc ư? k khóc nưã đâu
.
.chung tình sao? k có đâu
.
.ngây thơ à? quá khứ rồi
.
.niềm tin ư? k còn đâu
.
.hy vọng sao? xa vời quá
.
.
. Tao cuả ngày xưa ckết zồi