Language:
                  

you_inmymind_4ever: ljnh tjnh...

ljnh tjnh...

11 /6/ 2012 | 09:18am
trong 1 vài ngày nào đó như những ngày này, nó thấy mình cô độc đơn lẻ...và nó tìm đến Truelove... Nhưng ở cái chốn này n k có nhiều niềm tjn là sẽ tìm đk 1 nửa thực sự của n... N k giỏi giao tiếp... N cũng chưa từng đk cảm nhận cảm giác đk yêu là như thế nào ngoại trừ tình yêu của những ng trong gia đình và 1 vài đứa bạn gái của n... Bj h... lúc này... n thèm đk yêu... và nếu có thể nhất định n cũng sẽ yêu ng ta-chân thành k giả dối... Nhưng có chắc n sẽ tìm đk 1 tình yêu thực sự ở đây ???