Ngôn ngữ/Language:

Nickname và Thông tin

Nickname và Thông tin

16 /7/ 2013 | 04:47pm

Như một điều khoản bắt buộc khi đăng ký sử dụng, BQT True Love quy định về thông tin về Nickname và Hồ sơ như sau:  • + Không được sử dụng Nickname trùng với email đăng ký

  • + Không được đặt Nickname là số điện thoại hoặc số điện thoại trong Nickname

  • + Không được đưa email, số điện thoại, liên lạc vào Hồ sơ


Số điện thoại, email, liên lạc bạn đưa vào Nickname, Hồ sơ có thể gây ảnh hưởng tới người khác nếu số điện thoại, email, thông tin liên lạc đó không phải là của bạn.