Ngôn ngữ/Language:

Avatar và Ảnh upload

Avatar và Ảnh upload

16 /7/ 2013 | 04:58pm

  • Avatar và Ảnh tải lên phải là hình ảnh của bạn

  • Không đăng ảnh không phải bạn: người nổi tiếng, hình ảnh của người khác, quang cảnh, động vật...

  • Hình ảnh bạn tải lên sẽ được phê duyệt khi hợp lệ