Ngôn ngữ/Language:

Nicola: Tí Điệu

Nam, 33 tuổi, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
BẠC Mã hồ sơ: 31054

Thông tin về: Nicola