Language:

Blog của Tichuot

Một mình!

Một mình, sống riết cũng quen, nhiều lúc muốn tìm cái gì cho mình nhưng sao khó quá. Vấp ngã khiến cho bản thân ta cảm thấy sợ, đôi lúc bị tổn thương, và bây giờ là dè dặt hơn, xét nét hơn. Có lẽ mình già đi rất nhiều so với cái tuổi mình đang có, phải suy nghĩ nhiều nên vậy....

Một mình có lẽ vẫn hay hơn