Language:

Blog của thang1980

Hãy làm chủ tâm hồn mình

Trong mỗi con người luôn luôn tồn tại hai mặt sáng và tối. Tuy nhiên để có thể chạm đến chân thiện mỹ thì cần để cho phần thiện làm chủ được phần ác trong tâm hồn.


Sống hãy thật lòng

Ai trên đời chẳng có người yêu kẻ ghét
Sống thật lòng mình sao phải ngại nhân gian
Dẫu biết nhân gian còn lắm lời cay nghiệt !!
Ngẩng cao đầu, ta vẫn vững bước vượt qua