Language:

Blog của hansivodanh

TỰ THUẬT

Tôi vốn chàng trai đất miệt vườn.

​Tháng ngày lầm lũi nắng cùng sương.

​Nóng trời tất bật đêm ngày tưới.

​Mưa bão sáng chiều vét lại mương.

​Sáng sáng bạn cùng chim hót dạo.

​Chiều chiều say ngắm ánh tà dương.

​Chỉ mong tìm được người tri kỷ.

​Hái quả đầu mùa chín ngát hương.!.